Den nye energimerkingen for hvitevarer.

Den nye energimerkingen for husholdningsapparater

Den nye energimerkingen for hvitevarer.

Teknologisk utvikling de siste årene har resultert i en høyere konsentrasjon av produkter med energimerking med verdi A+ eller bedre. Merkingen har derfor ikke oppfylt sin opprinnelige funksjon som hjelp til å treffe kjøpsbeslutninger like bra som tidligere. Andre grunnleggende forhold, som f.eks. brukeratferd, har også endret seg. Derfor er det på tide å tilpasse den eksisterende energimerkingen. De første hvitevarene som får den nye merkingen er vaskemaskiner, kombinert vask og tørk-maskiner, oppvaskmaskiner, kjøleskap og vinkjølere. Fra 1. mars 2021 må disse apparatene vise den nye merkingen ved salg i butikk, på nettet osv.

Den viktigste endringen i den nye energimerkingen er eliminering av energieffektivitet i pluss-klasser, som for eksempel A+++. I fremtiden vil klassifisering gå fra A til G. Kriteriene for å nå A er så strenge at sannsynligvis ingen produkter vil kunne klassifiseres som A i introduksjonsfasen av det nye klebemerket. Det vil også bli brukt nye metoder for å måle energiforbruket og bestemme merkingsklassen. I tillegg vil du også kunne hente ytterligere produktinformasjon direkte via en QR-kode som vises på energimerkingen. QR-koden videresender deg til en database som drives av EU fra 01.03.2021. Her kan du se og laste ned informasjonsark for alle produkter som krever den nye energimerkingen. Du kan også få tilgang til databasen via internett.

Les mer om EU energimerking på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine hjemmesider.

Energitips til Bosch hvitevarer

Vaskemaskiner
Den nye energimerkingen for vaskemaskiner

En av de store endringene i energimerkingen for vaskemaskiner er endringen av testprogrammet som alle verdiene i merkingen refererer til. Som for eksempel energiforbruket som baseres på 100 vaskesykluser. Det nye “Eco 40-60”*-programmet er egnet for rengjøring av normalt skitne stoffer i bomull, lin eller blandete fibre som, i henhold til vaskesymbolet, kan vaskes på 40 °C eller 60 °C. De nevnte stoffene kan kombineres i denne vaskesyklusen. “Eco 40-60”-programmet er det mest effektive programmet i kombinasjonen “energi- og vannforbruk”.

Beskrivelse:

1 QR-kode
2 Energiklasse**
3 Vektet energiforbruk** i kWh/100 driftssykluser (i Eco 40-60-program)
4 Maksimal lastekapasitet
5 Varigheten til “Eco 40-60”-programmet
6 Vektet vannforbruk** i liter/driftssyklus (i Eco 40-60-programmet)
7 Effektivitetsklasse for sentrifugering**
8 Lydnivå under sentrifugeringssyklus uttrykt i dB(A) ref. 1 PW og lydnivåklasse**

*Eco 40-60 For å oppnå optimal energieffektivitet er det definert en optimal vasketemperatur for dette programmet. Denne temperaturen kan ikke endres av kunden. Den faktiske vasketemperaturen er angitt i bruksanvisningen, og avhengig av hvor full vaskemaskinen er, kan den avvike fra den valgte vasketemperaturen for å spare energi. Vaskeytelsen er i samsvar med juridiske krav.

**Verdipene gjelder for kvart, halvfull og full maskin.

Kombinert vask og tørk
Den nye energimerkingen for kombinert vask og tørk

Den gjeldende energimerkingen for kombinert vask og tørk er ikke blitt oppdatert siden den ble introdusert i 1996, og viser derfor den opprinnelige skalaen fra A til G. Fordi kombinert vask og tørk oftere brukes til vask, er merkingen delt i to. Venstre side av merkingen angir verdiene for den komplette “vask- og tørk”-driftssyklusen. Høyre side av merkingen viser verdiene for vaskesyklusen alene. Verdiene som skal angis på denne merkingen for vaskesyklusen alene, gjenspeiler endringene i obligatorisk informasjon for den nye vaskemaskinmerkingen.

Beskrivelse:

1 QR-kode
2 Energiklasse* (komplett driftssyklus)
3 Energiklasse* (vaskesyklus)
4 Vektet energiforbruk* i kWh/100 driftssykluser (komplett driftssyklus)
5 Vektet energiforbruk* i kWh/100 driftssykluser (vaskesyklus)
6 Maksimal lastekapasitet (komplett syklus**)
7 Maksimal lastekapasitet (vaskesyklus)
8 Vektet energiforbruk* i liter/driftssyklus (komplett driftssyklus**)
9 Vektet energiforbruk* i liter/driftssyklus (vaskesyklus)
10 Programvarighet (komplett driftssyklus)
11 Varigheten til “Eco 40-60”-programmet
12 Effektivitetsklasse for sentrifugering*
13 Lydnivå under sentrifugeringssyklus uttrykt i dB(A) ref. 1 PW og lydnivåklasse

*Verdiene gjelder for vasking av kvart, halvfull og full maskin. Mens vask og tørk gjelder for halvfull og full maskin.

**Vask og tørk

Oppvaskmaskiner
Den nye energimerkingen for oppvaskmaskiner

Energienergiklassen for oppvaskmaskiner fortsetter å være basert på “Eco”-programmet. Teststandarden er imidlertid endret. For eksempel vil kopper, gryter og plastredskaper brukes til å fastsette rengjørings- og tørkeytelse for å avspeile faktisk brukeratferd på en bedre måte. Det nye er spesifikasjonen av Eco-programmets varighet. Dette programmet er spesielt miljøvennlig, ideelt for normalt skitten oppvask og det mest effektive programmet i kombinasjonen “energi- og vannforbruk”. Som med vaskemaskiner og kombinert vask og tørk-maskiner, baseres energiforbruket på 100 vaskesykluser.

Beskrivelse:

1 QR-kode
2 Energiklasse
3 Energiforbruk i kWh/100 driftssykluser (i Eco-program)
4 Antall standardkuverter for Eco-programmet
5 Vannforbruk i liter/driftssykluser (i Eco-programmet)
6 Varighet av “Eco”-programmet
7 Lydnivå uttrykt i dB(A) ref. 1 PW og lydnivåklasse

Kjøleskap og frysere
Den nye energimerkingen for kjøleskap og frysere

Prosedyren for å fastsette energiklasse er nå mer omfattende. Den tar hensyn til type produkt, dets driftsprinsipp, romtemperatur og antall samt størrelse på oppbevaringsrommene. Resten av elementene på den nye energimerkingen forblir i utgangspunktet de samme. Energiforbruket vil fortsatt spesifiseres i kWh som årlig forbruk (“årlig”). Merkingen gir også informasjon om det totale volumet av alle kjøleskapsrom og alle fryserom, hvis aktuelt, og om lydnivå og lydnivåklassen.

Beskrivelse:

1 QR-kode
2 Energiklasse
3 Energiforbruk i kWh/år (målt under nye standardforhold)
4 Samlet volum for alle fryserom
5 Samlet volum for alle kjøleskapsrom
6 Lydnivå uttrykt i dB(A) ref. 1 PW og lydnivåklasse

Vinkjølere
Den nye energimerkingen for vinkjølere

Som med de andre merkingene, er omfanget av energiklasser også i endring for merkingen av vinkjølere. Videre oppgis også en QR-kode og lydnivåklassene her. Som før vises fortsatt det årlige energiforbruket og antall standard vinflasker som kan lagres.

Beskrivelse:

1 QR-kode
2 Energiklasse
3 Energiforbruk i kWh/år (målt under nye standardforhold)
4 Antall standard vinflasker som kan oppbevares
5 Lydnivå uttrykt i dB(A) ref. 1 PW og lydnivåklasse

MyBosch

Registrer deg kostnadsfritt og få mange fordeler!

Vår service

Enestående service – før og etter kjøpet.

+47 22 66 06 00

BSH-Service-NO@bshg.com

Opplev Bosch

Opplev kvalitet, perfeksjon og pålitelighet.

Finn en forhandler

Finn forhandlere eller serviceverksteder i nærheten av deg!