Henvisning for kjøp og montering av reservedeler

1. Våre elektriske apparater oppfyller kravene til sikkerhet. Obs: Reparasjon av elektriske apparater og komponenter skal kun utføres av autorisert fagpersonell. Feilaktig reparasjon kan bety stor fare for brukeren.

2. Våre reservedeler og reparasjonssett er ment for innbygning eller bruk i forbindelse med våre elektriske apparater. Ved montering av ikke autorisert fagpersonell eller bruk av andre leverandørers reservedeler, kan vi ikke garantere en optimal funksjon eller sikkerhet for apparatet.

3. Dersom du er i tvil eller har spørsmål vedrørende dette, vennligst ta kontakt med vårt servicekontor på tlf. (+47) 22 66 06 00 eller din forhandler.

Online Survey