Bruk av informasjonskapsler

Nettsiden til Bosch bruker informasjonskapsler slik at du kan legge artikler i handlekurven, bestille en tekniker online og la oss samle inn anonyme statistiske data slik at vi tilby en bedre tjeneste på nettsiden. Ignorer denne meldingen hvis du ønsker å fortsette. Klikk på koblingene hvis du vil se mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du håndterer innstillinger.

 

Personvernerklæring

1. Hovedansvarlig

BSH Hausgeräte GmbH [Firmanavn], Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany, [Adresse] („Vi“ i denne kunngjøringen) som drifter av denne nettsiden http://www.bsh-group.com/ [nettside-URL] („BSH Group“) [Navn på nettsiden] er hovedmann for behandling av persondata til brukerne av BSH Group informasjonstjenester („Du“).
Vi tar beskyttelsen av dine persondata alvorlig. Vi har truffet tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at bestemmelsene om databeskyttelse følges av oss og våre leverandører.
I henhold til gjeldene forskrifter for databeskyttelse, har vi gitt informasjon under om typen, omfanget og formålet for innsamling, behandling og bruk av data vi har innhentet i forbindelse med din bruk av BSH Group.

2. Persondata

Persondata er all informasjon som kan brukes for å avsløre din identitet. Denne typen informasjon kan for eksempel være ditt navn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer. Ved å bruke informasjonskapsler (Utvidet del, 1) som ikke er direkte knyttet til din identitet, kan vi innhente informasjon, for eksempel om hvordan du bruker BSH Group, som også kan være persondata. Hvis slik informasjon basert på en brukertilordnet identifisering og dermed individuelt innhentet, lagret og evaluert. Ikke-personlig data er informasjon som bare er aggregert, dvs. gruppert i større, ikke systemtilpassede enheter, summert, innsamlet og evaluert

3. Datainnsamling og anvendelse

Du kan bruke BSH Group Informasjonstjenester uten å avsløre identiteten din. Detaljer om informasjonen vi samler inn som standard når du får tilgang til Informasjonstjenesten er stipulert under overskriftene “Protokolldata for nettserver” og “Brukerprofiler som bruker pseudonymer”.
Hvis du registrerer deg til en av våre persontilpassede tjenester (f.eks. myBosch) eller bestiller et produkt (f.eks. i utstyrsbutikker), spør vi deg om å oppgi navn og annen personlig informasjon, se overskrift “Registrering på BSH Group”.
All personlig informasjon som du oppgir til oss brukes og behandles av oss til det formålet du har oppgitt det til oss. Informasjon som er oppgitt via kontaktskjemaet for eksempel, brukes til å behandle forespørselen.

4. Loggdata fra webserver

Når du får tilgang til BSH Group Informasjonstjeneste, er nettleseren din teknisk sett konfigurert til å overføre følgende data automatisk ("loggdata") til vår webserver, og som vi deretter samler i loggfiler:
• Tilgangsdato
• Tilgangsklokkeslett
• URL til refererende nettside
• Hentet fil
• Overført datavolum
• Nettlesertype og versjon
• Operativsystem
• IP-adresse
• Domenenavn til din internettleverandør
Dette er kun informasjon som ikke kan identifisere deg. Denne informasjonen er nødvendig for tekniske formål for å kunne levere det innholdet du ber om på en korrekt måte, og innsamlingen av denne informasjonen er unngåelig for bruk av denne nettsiden. Protokolldataen analyseres kun for statistiske formål for å forbedre nettsiden og dens underliggende data

5. Brukerprofiler som bruker pseudonymer

Vi bruker informasjonskapsler og sporingspiksler for å innhente data vedrørende din bruk av Informasjonstjenesten (og dens nyhetsbrev) i reklameøyemed og til markedsundersøkelse, og for å skreddersy BSH Group Informasjonstjeneste til brukernes behov. Innsamlingen av denne brukerdataen og opprettelsen av brukerprofiler utføres anonymt ved bruk av en informasjonskapsel-ID.
Vi oppretter og lagrer disse brukerprofiler kun i anonymisert form, og kombinerer dem ikke med ditt navn eller med annen informasjon som for eksempel e-postadressen din som kan avsløre din identitet.
Vi samler inn brukerdata og oppretter brukerprofiler ved hjelp av Adobe Analytics-tjenesten fra Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland ("Adobe"). Informasjon om din bruk av BSH Group Informasjonstjeneste overføres til servere hos Adobe, der de analyseres og returneres til oss som kumulative data som avdekker trender i den generelle bruken av nettstedet.
Du har rett til å nekte innsamlingen av dine brukerdata og til opprettelsen av en anonymisert brukerprofil av denne typen (opt-out). Kan kan erklære din innvending mot dette på Adobes opt-out-nettside. For funksjonen av informasjonskapsler og opt-out-muligheter i Adobe Analytics, vennligst se den offisielle dokumentasjonen fra Adobe på følgende URL: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html.
Og/eller
For å samle inn brukerdata og for å opprette brukerprofiler bruker vi tjenesten Google Analytics til Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Behandlingen av data finner sted i USA, et land utenfor anvendelsesområdet til Direktiv 95/46/EC til Europaparlamentet og til Råd av 24. oktober 1995 vedrørende beskyttelsen av individer når det gjelder behandling av persondata og på fri flyt av slik data (OJ L. 281 s. 31). Informasjon om din bruk av BSH Group-nettsiden vil bli overført til Google-server, analysert og gitt tilbake til oss som kumulative data, og uttrykker trender i den generelle bruken av nettstedet.
Du har rett til å nekte innsamlingen av dine brukerdata og til opprettelsen av en anonymisert brukerprofil av denne typen (opt-out). Du kan erklære din innvending mot dette på Googles opt-out-nettside. For funksjon av informasjonskapsler og opt-out-muligheter i Google Analytics, vennligst se den offisielle dokumentasjonen fra Google på følgende URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Vi bruker en annen tjeneste fra Google Inc., videresalget. Når du allerede har besøkt våre nettsider, nettbaserte tjenester og du er interessert i tilbudene våre, vil du bli kontaktet på nytt gjennom målrettet reklame på nettstedene til Google Partner Network. Innsetting av reklame skjer ved bruk av informasjonskapsler. Ved bruk av tekstfiler kan din brukeratferd analyseres når du besøker siden, og deretter brukes til målrettede produktanbefalinger og interessebasert reklame.
Hvis du ikke ønsker å motta interessebasert reklame, kan du deaktivere bruk av informasjonskapsler av Google for dette formålet ved å besøke siden https://www.google.de/settings/ads/anonymous?sig=ACi0TCj1Uvs5qRC0bvLr7WOt4c8oY-elMwfSYVgU2EZpG4D8YwNLrT_EzmvZZuvrIwFrGrBUkULxujNcTtyVwlEUYThRHo9y7A&hl=en.

6. Videreformidling av data til eksterne tredjeparter

Vi arbeider med en rekke ulike tjenestetilbydere for å levere BSH Group Informasjonstjeneste. Forutsatt at vi har forpliktet disse tjenesteleverandørene til å handle i henhold til våre strenge instruksjoner ved behandling av data, som bestilte databehandlere i henhold til lokale datavernlover, er ditt samtykke ikke nødvendig for at disse eksterne partene skal behandle dine data.
Dersom personvernbestemmelser i andre tilfeller krever at vi innhenter ditt samtykke for å gi tjenesteleverandører persondata om brukere av BSH Group Informasjonstjeneste, informerer vi deg separat om dette, og vi kommer ikke til å videreformidle dine data uten ditt samtykke.

7. Registrering på BSH Group

Når du registrerer deg for å bruke persontilpassede tjenester, samler vi inn persondata. Under registreringsprosessen f.eks. for myBosch og utstyrsbutikken vil følgende informasjon kreves:


Obligatorisk informasjon:
• Tittel
• For- og etternavn
• Komplett adresse
• Telefonnummer
• E-postadresse
• Passord

Valgfri informasjon:
• Mobiltelefonnummer
• Fødselsdato
• Svar på spørsmålet: „Hvor hørte du om Bosch?“
• Gi samtykke til mottak av reklame.


Hvis du er registrert, kan du få tilgang til informasjon og tjenester som vi bare tilbyr til registrerte brukere. Registrerte brukere har også når som helst muligheten til å endre eller bruke data oppgitt under registreringen. I tillegg kan vi også oppgi alle detaljer vedrørende den personlige informasjonen vi har samlet inn om deg når som helst. På din forespørsel retter vi opp og sletter informasjonen vi har om deg, bortsett hvis det er lovbestemte oppbevaringsperioder. Hvis du vil kontakte oss vedrørende dette, vennligst bruk kontaktinformasjon som er oppgitt på slutten av denne databeskyttelseserklæringen.

8. Levering av betalte tjenester (kjøp i tilbehørsnettbutikken)

For å levere betalte tjenester (som for eksempel innkjøpsordrer i tilbehørsnettbutikken), kreves det ytterligere data, som for eksempel betalingsinformasjon. For å beskytte dine data under overføringen bruker vi de nyeste krypteringsmetodene (f.eks. SSL) via HTTPS.
Du kan handle i tilbehørsnettbutikken med og uten registrering.


8.1 Kjøp uten registrering

Nå du handler i tilbehørsnettbutikken uten registrering innhenter vi følgende data:
• Tittel, fornavn, etternavn, gatenavn, husnummer, postnummer, sted
• E-postadresse
• Fakturainformasjon (avhengig av vår innvilgning og brukers valgte betaling)
Det er valgfritt for deg oppgi følgende tilleggsdata:
• Telefonnummer
• Mobiltelefonnummer
Vi bruker denne informasjonen kun til å håndtere ordren og til å kontakte deg i tilfelle du har spørsmål.

8.2 Kjøp med registrering

Når du har registrert deg (se 7.), og du ønsker å handle som registrert bruker, lagrer vi data som nevnt i 4., 5., 7. og
8.1:
• tidspunkt og omfang av alle kjøp som registrert bruker (registrert historie innkjøp).

9. Nyhetsbrev

Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt, vil data du oppgir i forbindelse med dette kun bli brukt til dette formålet.
For effektiv registrering trenger vi navn og gyldig e-postadresse. For å bekrefte at en forespørsel er gjort av den virkelige eieren av en e-postadresse bruker vi "double-opt-in"-metoden. For dette formålet registrerer vi rekkefølgen på nyhetsbrevet, sendingen av en bekreftelse på e-post og mottak av svaret vi ber om i denne. Dataen blir kun brukt til å sende nyhetsbrev og videreformidles ikke til tredjeparter.
Samtykket til behandling av dine persondata og den videre bruken for utsendelse av nyhetsbrev kan når som helst trekkes tilbake. I hvert nyhetsbrev finner du en aktuell lenke. Du kan også melde deg av direkte på BSH Group når som helst, eller sende oss en melding om dette via kontaktalternativene som er spesifisert på slutten av dette dokumentet.

10. Kontaktskjema

Når du kontakter oss via e-post eller via kontaktskjemaet, vil informasjonen du oppgir til oss bli lagret for å behandle forespørslene din og for mulige oppfølgingsspørsmål.

11. Data for mindreårige

Mindreårige skal ikke oppgi personlig data til oss uten godkjenning fra foreldre eller foresatte.

12. Lenker til andre nettsider

Informasjonstjenesten inneholder lenker til andre nettsider. Vi har ingen innflytelse på overholdelsen eller den manglende overholdelsen av drifterne av disse sidene av databeskyttelsesbestemmelsene.

13. Rett til informasjon og til retting, sletting og blokkering av data

Vennligst send alle spørsmål om databeskyttelse eller forespørsel om retting, blokkering eller sletting av
din persondata direkte til kontaktpersonene som er spesifisert på sidens juridiske merknader.

14. Endringer i denne databeskyttelsesmeldingen

Denne databeskyttelsesmeldingen vil bli endret, om nødvendig, for å kommunisere eventuelle endringer i våre tjenester som er relevante for databeskyttelse, f.eks når nye tjenester introduseres eller for å oppfylle gjeldende lovbestemte krav.

15. Kontakt

Hvis du har spørsmål om datasikkerhet, send oss gjerne en e-post på følgende adresse:
Mr. Thomas Barth
Chief Data Privacy Officer BSH Group
Chief Information Security Officer BSH Group
Data Protection and Information Security
BSH Hausgeräte GmbH
Postfach 830101
D-81701 Munich, Germany
E-mail: BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com
Ovenstående personvernerklæring er gyldig fra og med 19. februar 2015

16. Informasjonskapsler

Vi bruker også informasjonskapsler akkurat som mange andre nettsider. Informasjonskapsler er små tekstfiler som overføres av en nettsideserver til din harddisk. På denne måten mottar vi automatisk bestemte data, som f.eks. IP-adresse, hvilken nettleser som er brukt, operativsystemet til datamaskinen din og din internettilkobling.
Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller sende virus til datamaskinen din. Med informasjonen som informasjonskapslene inneholder, kan vi forenkle navigeringen og legge til rette for riktig visning av nettsidene våre.
Uansett kan ikke dataen vi samler inn deles med tredjeparter uten ditt samtykke.
Du kan selvsagt vise nettsidene våre uten informasjonskapsler. Nettlesere er alltid innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler. Du kan deaktivere bruken av informasjonskapsler når som helst via nettleserinnstillingene dine. Bruk hjelpefunksjonen til nettleseren din for å få informasjon om hvordan du endrer disse innstillingene. Merk at visse funksjoner på nettsiden vår kanskje ikke fungerer hvis du har deaktivert bruk av informasjonskapsler.

17. Bruk av sosiale plug-ins som en del av sosiale medier

[Facebook]
BSH Group bruker sosiale plug-ins ("plug-ins") fra det sosiale nettverket Facebook.com, som drives av Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook"). Plug-ins-ene er identifisert med Facebook-logoen eller suffikset "Facebook", "lik" eller "del".
Hvis du besøker en side på nettsiden vår som inneholder slike plug-ins er de opprinnelig deaktivert. Plug-ins aktiveres ikke før du har klikket på knappen som følger med. Ved å aktivere plug-ins, etablerer du koblingen til Facebook og gir ditt samtykke til overføring av data til Facebook. Hvis du er logget inn på Facebook, kan Facebook assosiere besøket med Facebook-kontoen din. Hvis du klikker på denne knappen blir den tilsvarende informasjonen overført direkte til Facebook av nettleseren din og lagret der.
For informasjon om omfanget av og formålet for datainnsamling, videre bearbeiding og bruk av data av Facebook, dine rettigheter og innstillinger du kan konfigurere for å beskytte privatlivet ditt, henviser vi til Facebook Data Protection Notice.
Hvis du ikke ønsker at Facebook skal samle inn data om deg via vår nettside må du logge ut av Facebook før du besøker nettsiden vår.

[Google+]
BSH Group bruker sosiale plug-ins ("plug-ins") fra det sosiale nettverket plus.google.com, som driftes av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). Plug-ins-ene er identifisert med Google+-logo eller suffikset "Google+" eller “Google plus” eller "+1".
Hvis du besøker en side på nettsiden vår som inneholder slike plug-ins er de opprinnelig deaktivert. Plug-ins aktiveres ikke før du har klikket på knappen som følger med. Ved å aktivere plug-ins, etablerer du koblingen til Google og gir ditt samtykke til overføring av data til Google. Hvis du er logget inn på Google+, kan Google assosiere besøket med Google+-kontoen din. Hvis du klikker på denne knappen blir den tilsvarende informasjonen overført direkte til Google av nettleseren din og lagret der.
For informasjon om omfanget av og formålet for datainnsamling, videre bearbeiding og bruk av data av Google+, dine rettigheter og innstillinger du kan konfigurere for å beskytte privatlivet ditt, henviser vi til Google Data Protection Notice.
Hvis du ikke ønsker at Google skal samle inne data om deg via vår nettside må du logge ut av Google+ før du besøker nettsiden vår.

[YouTube]
BSH Group bruker YouTube-videoplattformen som driftes av YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube er en plattform som gjør avspilling av lyd- og videofilmer mulig.
Når du laster inn en side på nettstedet vårt, etablerer den integrerte YouTube-spilleren en forbindelse til YouTube for å sikre den tekniske overføringen av videoen eller lydfilen. Når tilkoblingen til YouTube er etablert, overføres data til YouTube.
For informasjon om omfanget av og formålet for datainnsamling, videre bearbeiding og bruk av data av YouTube, og dine rettigheter og innstillinger du kan konfigurere for å beskytte privatlivet ditt, henviser vi til YouTube Data Protection Notice.

[Twitter]
BSH Group bruker sosiale plug-ins ("plug-ins") fra det sosiale nettverket Twitter, som driftes av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Plug-ins-ene er identifisert med en Twitter-logo eller suffikset "tweet".
Hvis du besøker en side på nettsiden vår som inneholder slike plug-ins er de opprinnelig deaktivert. Plug-ins aktiveres ikke før du har klikket på knappen som følger med. Ved å aktivere plug-ins, etablerer du koblingen til Twitter, og gir ditt samtykke til overføring av data til Twitter. Hvis du er logget inn på Twitter, kan Twitter assosiere besøket med Twitter-kontoen din. Hvis du klikker på denne knappen blir den tilsvarende informasjonen overført direkte til Twitter av nettleseren din og lagret der.
For informasjon om omfanget av og formålet for datainnsamling, videre bearbeiding og bruk av data av Twitter, dine rettigheter og innstillinger du kan konfigurere for å beskytte privatlivet ditt, henviser vi til Twitter Data Protection Notice.

MyBosch

Registrer deg kostnadsfritt og få mange fordeler!

Vår service

Enestående service – før og etter kjøpet.

+49 89 4590-00

bosch-infoteam@bshg.com

Opplev Bosch

Opplev kvalitet, perfeksjon og pålitelighet.

Finn en forhandler

Finn forhandlere eller serviceverksteder i nærheten av deg!